Captures:Descripció:
La pòlissa de crèdit és la forma instrumental de l'operació financera per la que una entitat financera atorga al client el dret a endeutar-se fins una determinada quantitat durant un període prefixat.
L'entitat financera posa a disposició del client una certa quantitat de diners, de la qual hom podrà disposar fins al límit pactat, de forma que només es pagaran els interessos per les quantitats efectivament disposades i no per la totalitat del crèdit concedit. Les pòlisses de crèdit s'articulen mitjançant un compte corrent (de crèdit) i és habitual referir-se a ells també com a comptes de crèdit.
És per tant un instrument financer adequat per a cobrir les necessitats de fons a curt termini. També forma part de la pràctica bancària pactar rebaixes intermèdies del límit disponible de la pòlissa de crèdit.
Donades les característiques dels crèdits, s'utilitzen per a finançar part del cicle a curt termini o cicle d'explotació de les empreses, la resta de la inversió a curt termini es pot finançar mitjançant la pòlissa de crèdit (altres alternatives de finançament a curt són els recursos propis, el descompte comercial, el fàctoring, el préstec, els mercats monetaris per a les grans empreses i un llarg etcètera).
Aquesta aplicació tracta de calcular els costos derivats de l'ús d'una pòlissa de crèdit. És a dir, els interessos i comissions lligats a la mateixa.
La liquidació d'aquests comptes es realitza a través del mètode hamburguès; sistema que realitza els càlculs a partir dels saldos existents com a conseqüència dels moviments produïts sobre el préstec.
L'aplicació també serveix per a calcular els interessos de comptes corrents o qualsevol altre instrument financer que utilitzi per a la seva liquidació el mètode hamburguès.
La versió LITE només permet una pòlissa o compte i quatre moviments associats a la mateixa.
POLISSA DE CREDIT - LITE
Pituli

POLISSA DE CREDIT - LITE
iOs
Gratuïta
Descarregar
Ressenya

Valorar aquest article
(0 vots)

No tens permisos per escriure comentaris