Captures:

Imatge pendent d'actualització Imatge pendent d'actualització Imatge pendent d'actualització Imatge pendent d'actualització


Descripció:
StopEspoli - CAL MANTENIR PRESSIONAT EL BOTÓ STOP
- ES NECESARIO MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN STOP
- KEEP THE STOP BUTTON PRESSED

Descobreix quines conseqüències té per a Catalunya l´espoli fiscal estatal i què podríem fer amb aquests diners. Aturem l´espoli.
Descubre qué consecuencias tiene para Cataluña el expolio fiscal estatal y qué podríamos hacer con ese dinero. Paremos el expolio.
Discover the consequences of the Spanish state´s fiscal drainage of Catalonia and what Catalans could do with that money. Let´s stop the fiscal drainage.

--------------------------------------------------------------------------

A l´app StopEspoli hi trobaràs:
-Una explicació detallada amb dades sobre la magnitud de l´espoli que pateix Catalunya amb comentaris d´economistes catalans de prestigi internacional.
-Un conversor que tradueix l´espoli en possibles despeses per fer avançar Catalunya.
-Una secció d´enllaços amb notícies i documents perquè tinguis sempre a l´abast informació actualitzada.
-L´espoliòmetre perquè vegis els diners que perdem a cada segon que passa.

Atura l´espoli i comparteix-ho!

--------------------------------------------------------------------------

En la App StopEspoli encontrarás:
- Una exhaustiva explicación con datos sobre la magnitud del expolio que sufre Cataluña con comentarios de economistas catalanes de reconocido prestigio internacional.
- Un conversor que traduce el expolio a posibles gastos que harían crecer a Cataluña.
- Una sección de enlaces con noticias y documentos para que tengas siempre a tudisposición información actualizada.
-El expoliometro para que veas el dinero que perdemos en cada segundo que pasa.

Para el expolio y compártelo!

--------------------------------------------------------------------------

In the App StopEspoli you will find:
-A detailed explanation accompanied by data showing the magnitude of the fiscal drainage of Catalonia along with commentary by internationally renowned Catalan economists.
- A converter that shows how this money being drained away could instead be spent to help Catalonia progress.
- A links section containing news and documents which allows you to have all of the latest information right at your fingertips.
- A debt counter which shows you how much money Catalans are losing with every passing second.

Stop the fiscal drainage and spread the word!
StopEspoli
SetFile SL

StopEspoli
iOs
Gratuïta
Descarregar

Mida: 31,71 MB
Versió: 1.1
Dispositiu: iPodTouchourthGen iPhone5 iPhone4 iPad3G iPodTouchThirdGen iPhone4S iPhone5c iPadThirdGen4G iPadWifi iPadFourthGen4G iPadFourthGen iPodTouchFifthGen iPhone5s iPadMini4G iPhone-3GS iPad23G iPadThirdGen iPadMini iPad2Wifi
Última actualització: 10/09/2012
Classificació: 4+

Web del desenvolupador:
http://www.stopespoli.catRessenya

Valorar aquest article
(0 vots)

No tens permisos per escriure comentaris