Captures:

Imatge pendent d'actualització Imatge pendent d'actualització Imatge pendent d'actualització Imatge pendent d'actualització


Descripció:
El Diccionari de la llengua catalana de l´Institut d´Estudis Catalans (DIEC) és l´obra de referència que estableix la normativa lèxica de la llengua catalana. D´ençà de la seva publicació l´abril de 2007 la segona edició del DIEC ha estat objecte de diverses actualitzacions. A través d´aquesta aplicació l´Institut posa a l´abast dels usuaris la versió completa i més actual de l´obra que incorpora periòdicament les esmenes que són aprovades.

L´INSTITUT D´ESTUDIS CATALANS

L´Institut d´Estudis Catalans és una corporació acadèmica científica i cultural que té per objecte l´alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana. La llengua pròpia de l´Institut és el català i el seu àmbit d´actuació oficialment reconegut s´estén a les terres de llengua i cultura catalanes. La seva funció com a acadèmia de la llengua fou reconeguda l´any 1991 per la Llei 8/1991 de 3 de maig segons la qual l´Institut és l´encarregat d´establir i actualitzar la normativa lingüística del català.

Més informació a:

Web de l´IEC:
www.iec.cat

Twitter:
https://twitter.com/iec

Facebook:
http://www.facebook.com/InstitutEstudisCatalans

INFORMACIÓ LEGAL

Són rigorosament prohibides sense l´autorització escrita dels titulars del copyright l´extracció la reutilització i la reproducció en qualsevol mena de suport o el tractament informàtic del contingut d´aquesta base de dades. També n´és prohibit el lloguer el préstec i l´accés per xarxa telemàtica o per la Internet. Les infraccions d´aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per les lleis.
DIEC2 en línia
Ramon Corbella bosch

DIEC2 en línia
iOs
Gratuïta
Descarregar

Mida: 11,80 MB
Versió: 1.0.4
Dispositiu: iPad23G iPodTouchourthGen iPhone4 iPadFourthGen4G iPadMini iPad3G iPadMini4G iPodTouchFifthGen iPhone5s iPad2Wifi iPodTouchThirdGen iPhone-3GS iPadWifi iPadThirdGen4G iPhone4S iPadThirdGen iPhone5c iPadFourthGen iPhone5
Última actualització: 10/05/2012
Classificació: 4+

Web del desenvolupador:
http://dlc.iec.cat/Ressenya

Valorar aquest article
(0 vots)

No tens permisos per escriure comentaris